[[public]]
#br

[[with photos (AY2020)>研究室メンバー2020]], 
[[with photos (AY2018)>研究室メンバー2018]], 
[[with photos (AY2016)>研究室メンバー2016]], 
[[with photos (AY2014)>研究室メンバー2014]]

http://mizuuchi.lab.tuat.ac.jp/members-e.html

&aname(prof);
*Professor [#i3c98f58]
-Ikuo Mizuuchi

&aname(graduate);

*Doctor course [#u8bf7ed3]

- WingSum Lo
- Wing Sum Lo

- SeongMuk Gang
- SeongMuk Gang  ;; -- September 2023

- Sriranjan Rasakatla
- Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez  ;; -- September 2023

- Azumi Ueno
- Tuxunbate
- Hai Liang Liew

- Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez
- Wen Kang Teoh  ;; October 2023 --

* Research Student [#n10b4f13]
- Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez  ;; October 2023 --

* Integrated doctor course [#dd76dfd0]
- Kimikage Kanno
- Yudai Yamamoto

*Master course [#sdb05346]

- Wen Kang Teoh  ;; -- September 2023

- Hijiri Akahane

- Kohei Ito
- Kyosuke Osada
- Ryunosuke Takahashi

&aname(undergrad);
*Undergraduate [#k6e9b7e3]
- Kanta Suzuki
- Koji Sowa
- Rintaro Chikaoka
- Kota Nakazawa

*B3 [#cef6a3a7]
- Nayuta Arai  ;; November 2023 --
- Masaharu Ueki  ;; November 2023 --
- Aoto Osawa  ;; November 2023 --
- Sota Okada  ;; November 2023 --
- Kakeru Sakuma  ;; November 2023 --

&aname(guest);
*Visiting student [#m6177d1f]
- Juraj Lieskovský  ;; -- June 2023

*Guest [#y7e4eec5]
- Kazumi Kumagai  ;; -- May 2023
- Yuta Mato  ;; June 2023 --
- Kotaro Kayano  ;; August 2023 --
 
*Administrative assistant [#e4252dd2]
- Hiroko Hirakawa

----

&aname(alumni);
*2022Apr-2023Mar [#ndbbfe38]
//-Ikuo Mizuuchi
- Kazumi Kumagai  ;; December 2022 --
- Wing Sum Lo
- SeongMuk Gang
- Sriranjan Rasakatla  ;; -- September 2022
- Azumi Ueno
- Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez
- Shogo Abe
- Sara Ozeki
- Tomohiro Shimazaki
- Kazuki Sekine
- Hai Liang Liew

- Wen Kang Teoh

- Hijiri Akahane
- Takuma Kakinoue

&aname(undergrad);
*Undergraduate [#k6e9b7e3]
- Kousuke Umetsu
- Kimikage Kanno
- Ryunosuke Takahashi
- Yusuke Hamano
- Yuki Furihata
- Yudai Yamamoto

*Administrative assistant [#e4252dd2]
- Kanta Suzuki  ;; November 2022 --
- Koji Sowa  ;; November 2022 --
- Rintaro Chikaoka  ;; November 2022 --
- Kota Nakazawa  ;; November 2022 --
- Mia Müller  ;; October 2022 -- February 2023
- Juraj Lieskovský  ;; March 2023 --
- Hiroko Hirakawa

----

&aname(alumni);
*2021Apr-2022Mar [#g31a229a]
//-Ikuo Mizuuchi
- WingSum Lo
- Wing Sum Lo
- SeongMuk Gang (registered absence)
- Sriranjan Rasakatla
- Azumi Ueno
- Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez
- Kazumi Kumagai
- Ken Endo
- Yasuaki Nishi
- Sota Yokoyama
- Yu Matsumura
- Shogo Abe
- Sara Ozeki
- Tomohiro Shimazaki
- Kazuki Sekine
- Hai Liang Liew
- Wen Kang Teoh
- Hijiri Akahane
- Tomoki Azuma
- Takuma Kakinoue
- Nobuhiro Nagai
- Kei Harada
- Kousuke Umetsu ;; November 2021 --
- Kimikage Kanno ;; November 2021 --
- Ryunosuke Takahashi ;; November 2021 --
- Yusuke Hamano ;; November 2021 --
- Yuki Furihata ;; November 2021 --
- Yudai Yamamoto ;; November 2021 --
- Hiroko Hirakawa

*2020Apr-2021Mar [#p232b1fb]
- WingSum Lo
- Wing Sum Lo
- SeongMuk Gang
- Sriranjan Rasakatla 
- Azumi Ueno
- Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez ;; October 2020 --
- Tomoyuki Ushida  ;; -- September 2020
- Takahiro Ario
- Hiroki Tamura
- Yuji Meguro
- Ken Endo
- Yasuaki Nishi
- Yu Matsumura
- Sota Yokoyama
- Sara Ozeki
- Daisuke Kawahara
- Tomohiro Shimazaki
- Kazuki Sekine
- Ryo Nakai
- Sawako Fujita
- Hijiri Akahane ;; November 2020 --
- Tomoki Azuma ;; November 2020 --
- Takuma Kakinoue ;; November 2020 --
- Nobuhiro Nagai ;; November 2020 --
- Kei Harada ;; November 2020 --
- Valentýn Číhala  ;; -- May 2020
- Kazumi Kumagai
- Hiroko Hirakawa ;; October 2020 --

*2019Apr-2020Mar [#z60cf4d2]
- Kazumi Kumagai
- WingSum Lo
- Wing Sum Lo
- SeongMuk Gang
- Sriranjan Rasakatla  ;;October 2019 -- 
- Azumi Ueno
- Tomoyuki Ushida
- Yuya Yamaguchi
- Chihiro Yamamoto
- Takahiro Ario
- Hiroki Tamura
- Yuji Meguro
- Ken Endo
- Yasuaki Nishi
- Ryoya Fujiwara
- Yu Matsumura
- Sota Yokoyama
- Sara Ozeki  ;; May 2018 --
- Daisuke Kawahara  ;; November 2019 --
- Tomohiro Shimazaki  ;; November 2019 --
- Kazuki Sekine  ;; November 2019 --
- Ryo Nakai  ;; November 2019 --
- Sawako Fujita  ;; November 2019 --
- Giulio Sandini  ;; November 2019
- Alberto Parmiggiani  ;; January 2020
- Valentýn Číhala  ;; March 2020 --
- Czaryn Diane Salazar Ompico  ;;July 2018 -- May 2019

*2018Apr-2019Mar [#bc39938e]
- Masahiro Ikeda
- Kazumi Kumagai
- WingSum Lo
- Wing Sum Lo
- Shizuka Takahashi
- Yuki Machino
- Yuta Miura
- Yukio Morooka
- Azumi Ueno
- Tomoyuki Ushida
- Yuya Yamaguchi
- Chihiro Yamamoto
- Takahiro Ario
- Yoshinori Gamo
- Jinhyeok Sim
- Hiroki Tamura
- Yuji Meguro
- Ken Endo  ;; November 2018 --
- Yasuaki Nishi  ;; November 2018 --
- Ryoya Fujiwara  ;; November 2018 --
- Yu Matsumura  ;; November 2018 --
- Sota Yokoyama  ;; November 2018 --
- Sufang Shi  ;; December 2017 -- August 2018
- Czaryn Diane Salazar Ompico  ;;July 2018 -- May 2019
- Hai Liang Liew  ;;September 2018 -- January 2019

*2017Apr-2018Mar [#h500df70]
-Kotaro Hayashi
-Tadashi Asaoka
-Masahiro Ikeda
-Kazumi Kumagai
-Kazuma Katoh
-Takuma Niihara
-Kinya Matayoshi
-Natsumi Yamamoto
-Takaki Yamamoto
- Shizuka Takahashi
- Yuki Machino
- Yuta Miura
- Yukio Morooka
- Azumi Ueno
- Tomoyuki Ushida
- Kai Nishimura
- Yuya Yamaguchi
- Chihiro Yamamoto
- Takahiro Ario  ;; November 2017 --
- Yoshinori Gamo  ;; November 2017 --
- JinHyeok Sim  ;; November 2017 --
- Jin Hyeok Sim  ;; November 2017 --
- Hiroki Tamura  ;; November 2017 --
- Yuji Meguro  ;; November 2017 --
- Masayuki Komatsu
- Kevin Yapri  ;; October 2017 -- January 2018
- Sufang Shi  ;; December 2017 --

*2016Apr-2017Mar [#f87bc43a]
-Kotaro Hayashi
-Tadashi Asaoka
-Masahiro Ikeda
-Kazumi Kumagai
-Shinya Iwadare
-Shohei Ogata
-Tetsuro Sato
-Kazuma Katoh
-Takuma Niihara
-Kinya Matayoshi
-Natsumi Yamamoto
-Takaki Yamamoto  ;;October 2016 --
- Shizuka Takahashi
- Yuto Tsuchiya
- Yuki Machino
- Yuta Miura
- Yukio Morooka
- Ngan Pham  ;;August 2016 -- January 2017
- Hirofumi Tsuruta  ;;December 2016 --
- Masayuki Komatsu  ;;December 2016 --
- Zhang Haoshuai  ;;April (January) 2016 -- September 2016
- Czaryn Diane Salazar Ompico  ;;October 2016 -- December 2016
- Megumi Miyashita  ;;March 2016 -- October 2016

*2015Apr-2016Mar [#ie365ad9]
-Kotaro Hayashi
-Tadashi Asaoka
-Masahiro Ikeda
-Satoshi Nishiki
-Tatsuya Ito
-Kazumi Kumagai
-Yuya Tsuneoka
-Toma Morisawa
-Shinya Iwadare
-Shohei Ogata
-Kazuma Katoh
-Tetsuro Sato
-Mashun Ito
-Takuma Niihara
-Kinya Matayoshi
-Natsumi Yamamoto
-Saori Otomo
-Yuan Taiguang  ;; April (March) 2015 -- September 2015
-Fauza Karomatul Masyhuroh ;;October 2015 -- December 2015

*2014Apr-2015Mar [#vf22b120]
-Takatoshi Hondo
-Tadashi Asaoka
-Tomáš Kozák ;; April (March) 2014 -- September 2014
-Akihiro Ichimura
-Satoshi Nishiki
-Shunsuke Suzuki
-Toshihiro Kure
-Tatsuya Ito
-Kazumi Kumagai
-Yuya Tsuneoka
-Toma Morisawa
-Shohei Ogata
-Kazuma Katoh
-Haruka Sakurai
-Tetsuro Sato
-Tomohiro Horiyama
-Muhammad Syukri Bin Norhamshah ;; October 2014 -- December 2014

*2013Apr-2014Mar [#n00effef]
-Takatoshi Hondo
-Tadashi Asaoka
-Javier Francisco Guerrero Rázuri ;;Aug.2013 -- Dec.2013
-Minyu Pan
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuya Yumoto
-Akihiro Ichimura
-Satoshi Nishiki
-Shunsuke Suzuki
-Toshihiro Kure
-SeongMuk Gang
-Ryo Gomi
-Yuya Tsuneoka
-Naoki Doshida
-Jeonghun Baek
-Toma Morisawa

*2012Apr-2013Mar [#p9dfc15e]
-Takatoshi Hondo
-Nobuko Yoshida
-Masato Yuasa
-Toshihiro Kure
-Minyu Pan
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuya Yumoto
-Tadashi Asaoka
-SeongMuk Gang ;;from March 1st, 2013.
-Achmad Faisal Dwiputro
-Akihiro Ichimura
-Satoshi Nishiki
-Natsuko Sakanashi
-Shunsuke Suzuki

*2011Apr-2012Mar [#lbfbf8a9]
-Masaki Kawamura
-Akitoshi Miyazawa
-Yasuaki Yamabe
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Nobuko Yoshida
-Masato Yuasa
-Minyu Pan
-Tadashi Asaoka
-Yuta Kinase
-Shouhei Kumakura
-Junpei Kuniyoshi
-Yuka Sakaino
-Yuya Yumoto

*2010Apr-2011Mar [#lb01da1e]
-Masaki Kawamura
-Akitoshi Miyazawa
-Yasuaki Yamabe
-Takatoshi Hondo
-Toshihiro Kure
-Akira Mishio

*2009Apr-2010Mar [#z01d11e8]
-Yutaka Sasaki
-Haruto Tabata