public

 

with photos (FY2018), with photos (FY2016), with photos (FY2014)

Associate Professor

 • Ikuo Mizuuchi

D4

 • Kazumi Kumagai

D2

 • WingSum? Lo

D1

 • SeongMuk? Gang

M2

 • Azumi Ueno
 • Tomoyuki Ushida
 • Yuya Yamaguchi
 • Chihiro Yamamoto

M1

 • Takahiro Ario
 • Hiroki Tamura
 • Yuji Meguro

B4

 • Ken Endo
 • Yasuaki Nishi
 • Ryoya Fujiwara
 • Yu Matsumura
 • Sota Yokoyama

Visiting student

 • Czaryn Diane Salazar Ompico ;;July 2018 -- May 2019

Guest

 • Sara Ozeki

2018Apr-2019Mar

 • Masahiro Ikeda
 • Kazumi Kumagai
 • WingSum? Lo
 • Shizuka Takahashi
 • Yuki Machino
 • Yuta Miura
 • Yukio Morooka
 • Azumi Ueno
 • Tomoyuki Ushida
 • Yuya Yamaguchi
 • Chihiro Yamamoto
 • Takahiro Ario
 • Yoshinori Gamo
 • Jinhyeok Sim
 • Hiroki Tamura
 • Yuji Meguro
 • Ken Endo ;; November 2018 --
 • Yasuaki Nishi ;; November 2018 --
 • Ryoya Fujiwara ;; November 2018 --
 • Yu Matsumura ;; November 2018 --
 • Sota Yokoyama ;; November 2018 --
 • Sufang Shi ;; December 2017 -- August 2018
 • Czaryn Diane Salazar Ompico ;;July 2018 -- May 2019
 • Hai Liang Liew ;;September 2018 -- January 2019

2017Apr-2018Mar

 • Kotaro Hayashi
 • Tadashi Asaoka
 • Masahiro Ikeda
 • Kazumi Kumagai
 • Kazuma Katoh
 • Takuma Niihara
 • Kinya Matayoshi
 • Natsumi Yamamoto
 • Takaki Yamamoto
 • Shizuka Takahashi
 • Yuki Machino
 • Yuta Miura
 • Yukio Morooka
 • Azumi Ueno
 • Tomoyuki Ushida
 • Kai Nishimura
 • Yuya Yamaguchi
 • Chihiro Yamamoto
 • Takahiro Ario ;; November 2017 --
 • Yoshinori Gamo ;; November 2017 --
 • JinHyeok? Sim ;; November 2017 --
 • Hiroki Tamura ;; November 2017 --
 • Yuji Meguro ;; November 2017 --
 • Masayuki Komatsu
 • Kevin Yapri ;; October 2017 -- January 2018
 • Sufang Shi ;; December 2017 --

2016Apr-2017Mar

 • Kotaro Hayashi
 • Tadashi Asaoka
 • Masahiro Ikeda
 • Kazumi Kumagai
 • Shinya Iwadare
 • Shohei Ogata
 • Tetsuro Sato
 • Kazuma Katoh
 • Takuma Niihara
 • Kinya Matayoshi
 • Natsumi Yamamoto
 • Takaki Yamamoto ;;October 2016 --
 • Shizuka Takahashi
 • Yuto Tsuchiya
 • Yuki Machino
 • Yuta Miura
 • Yukio Morooka
 • Ngan Pham ;;August 2016 -- January 2017
 • Hirofumi Tsuruta ;;December 2016 --
 • Masayuki Komatsu ;;December 2016 --
 • Zhang Haoshuai ;;April (January) 2016 -- September 2016
 • Czaryn Diane Salazar Ompico ;;October 2016 -- December 2016
 • Megumi Miyashita ;;March 2016 -- October 2016

2015Apr-2016Mar

 • Kotaro Hayashi
 • Tadashi Asaoka
 • Masahiro Ikeda
 • Satoshi Nishiki
 • Tatsuya Ito
 • Kazumi Kumagai
 • Yuya Tsuneoka
 • Toma Morisawa
 • Shinya Iwadare
 • Shohei Ogata
 • Kazuma Katoh
 • Tetsuro Sato
 • Mashun Ito
 • Takuma Niihara
 • Kinya Matayoshi
 • Natsumi Yamamoto
 • Saori Otomo
 • Yuan Taiguang ;; April (March) 2015 -- September 2015
 • Fauza Karomatul Masyhuroh ;;October 2015 -- December 2015

2014Apr-2015Mar

 • Takatoshi Hondo
 • Tadashi Asaoka
 • Tomáš Kozák ;; April (March) 2014 -- September 2014
 • Akihiro Ichimura
 • Satoshi Nishiki
 • Shunsuke Suzuki
 • Toshihiro Kure
 • Tatsuya Ito
 • Kazumi Kumagai
 • Yuya Tsuneoka
 • Toma Morisawa
 • Shohei Ogata
 • Kazuma Katoh
 • Haruka Sakurai
 • Tetsuro Sato
 • Tomohiro Horiyama
 • Muhammad Syukri Bin Norhamshah ;; October 2014 -- December 2014

2013Apr-2014Mar

 • Takatoshi Hondo
 • Tadashi Asaoka
 • Javier Francisco Guerrero Rázuri ;;Aug.2013 -- Dec.2013
 • Minyu Pan
 • Shouhei Kumakura
 • Junpei Kuniyoshi
 • Yuya Yumoto
 • Akihiro Ichimura
 • Satoshi Nishiki
 • Shunsuke Suzuki
 • Toshihiro Kure
 • SeongMuk? Gang
 • Ryo Gomi
 • Yuya Tsuneoka
 • Naoki Doshida
 • Jeonghun Baek
 • Toma Morisawa

2012Apr-2013Mar

 • Takatoshi Hondo
 • Nobuko Yoshida
 • Masato Yuasa
 • Toshihiro Kure
 • Minyu Pan
 • Shouhei Kumakura
 • Junpei Kuniyoshi
 • Yuya Yumoto
 • Tadashi Asaoka
 • SeongMuk? Gang ;;from March 1st, 2013.
 • Achmad Faisal Dwiputro
 • Akihiro Ichimura
 • Satoshi Nishiki
 • Natsuko Sakanashi
 • Shunsuke Suzuki

2011Apr-2012Mar

 • Masaki Kawamura
 • Akitoshi Miyazawa
 • Yasuaki Yamabe
 • Takatoshi Hondo
 • Toshihiro Kure
 • Nobuko Yoshida
 • Masato Yuasa
 • Minyu Pan
 • Tadashi Asaoka
 • Yuta Kinase
 • Shouhei Kumakura
 • Junpei Kuniyoshi
 • Yuka Sakaino
 • Yuya Yumoto

2010Apr-2011Mar

 • Masaki Kawamura
 • Akitoshi Miyazawa
 • Yasuaki Yamabe
 • Takatoshi Hondo
 • Toshihiro Kure
 • Akira Mishio

2009Apr-2010Mar

 • Yutaka Sasaki
 • Haruto Tabata