public

 

with photos (AY2020), with photos (AY2018), with photos (AY2016), with photos (AY2014)

http://mizuuchi.lab.tuat.ac.jp/members-e.html

Professor

 • Ikuo Mizuuchi

Doctor course

 • Tuxunbate
 • Wen Kang Teoh
 • Yuta Miura

Integrated doctor course

 • Kimikage Kanno
 • Yudai Yamamoto

Master course

 • Kohei Ito
 • Kyosuke Osada
 • Ryunosuke Takahashi
 • Mahiro Komatsu
 • Kanta Suzuki
 • Koji Sowa
 • Rintaro Chikaoka
 • Kota Nakazawa
 • Tomohisa Watanabe

Undergraduate

 • Nayuta Arai
 • Masaharu Ueki
 • Aoto Osawa
 • Sota Okada
 • Kakeru Sakuma

Visiting student

 • Paulina Maria Zguda

Administrative assistant

 • Tomoko Okubo

2023Apr-2024Mar

 • Wing Sum Lo
 • SeongMuk? Gang ;; -- September 2023
 • Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez ;; -- December 2023
 • Tuxunbate
 • Hai Liang Liew
 • Wen Kang Teoh
 • Hijiri Akahane
 • Kimikage Kanno
 • Yudai Yamamoto
 • Kohei Ito
 • Kyosuke Osada
 • Ryunosuke Takahashi
 • Kanta Suzuki
 • Koji Sowa
 • Rintaro Chikaoka
 • Kota Nakazawa
 • Nayuta Arai ;; November 2023 --
 • Masaharu Ueki ;; November 2023 --
 • Aoto Osawa ;; November 2023 --
 • Sota Okada ;; November 2023 --
 • Kakeru Sakuma ;; November 2023 --
 • Juraj Lieskovský ;; -- June 2023
 • Paulina Maria Zguda ;; March 2024 --
 • Kazumi Kumagai ;; -- May 2023
 • Yuta Mato ;; June 2023 --
 • Kotaro Kayano ;; August 2023 --
 • Hiroko Hirakawa
 • Tomoko Okubo ;; January 2024 --

2022Apr-2023Mar

 • Kazumi Kumagai ;; December 2022 --
 • Wing Sum Lo
 • SeongMuk? Gang
 • Sriranjan Rasakatla ;; -- September 2022
 • Azumi Ueno
 • Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez
 • Shogo Abe
 • Sara Ozeki
 • Tomohiro Shimazaki
 • Kazuki Sekine
 • Hai Liang Liew
 • Wen Kang Teoh
 • Hijiri Akahane
 • Takuma Kakinoue
 • Kousuke Umetsu
 • Kimikage Kanno
 • Ryunosuke Takahashi
 • Yusuke Hamano
 • Yuki Furihata
 • Yudai Yamamoto
 • Kanta Suzuki ;; November 2022 --
 • Koji Sowa ;; November 2022 --
 • Rintaro Chikaoka ;; November 2022 --
 • Kota Nakazawa ;; November 2022 --
 • Mia Müller ;; October 2022 -- February 2023
 • Juraj Lieskovský ;; March 2023 --
 • Hiroko Hirakawa

2021Apr-2022Mar

 • Wing Sum Lo
 • SeongMuk? Gang (registered absence)
 • Sriranjan Rasakatla
 • Azumi Ueno
 • Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez
 • Kazumi Kumagai
 • Ken Endo
 • Yasuaki Nishi
 • Sota Yokoyama
 • Yu Matsumura
 • Shogo Abe
 • Sara Ozeki
 • Tomohiro Shimazaki
 • Kazuki Sekine
 • Hai Liang Liew
 • Wen Kang Teoh
 • Hijiri Akahane
 • Tomoki Azuma
 • Takuma Kakinoue
 • Nobuhiro Nagai
 • Kei Harada
 • Kousuke Umetsu ;; November 2021 --
 • Kimikage Kanno ;; November 2021 --
 • Ryunosuke Takahashi ;; November 2021 --
 • Yusuke Hamano ;; November 2021 --
 • Yuki Furihata ;; November 2021 --
 • Yudai Yamamoto ;; November 2021 --
 • Hiroko Hirakawa

2020Apr-2021Mar

 • Wing Sum Lo
 • SeongMuk? Gang
 • Sriranjan Rasakatla
 • Azumi Ueno
 • Antonio Galiza Cerdeira Gonzalez ;; October 2020 --
 • Tomoyuki Ushida ;; -- September 2020
 • Takahiro Ario
 • Hiroki Tamura
 • Yuji Meguro
 • Ken Endo
 • Yasuaki Nishi
 • Yu Matsumura
 • Sota Yokoyama
 • Sara Ozeki
 • Daisuke Kawahara
 • Tomohiro Shimazaki
 • Kazuki Sekine
 • Ryo Nakai
 • Sawako Fujita
 • Hijiri Akahane ;; November 2020 --
 • Tomoki Azuma ;; November 2020 --
 • Takuma Kakinoue ;; November 2020 --
 • Nobuhiro Nagai ;; November 2020 --
 • Kei Harada ;; November 2020 --
 • Valentýn Číhala ;; -- May 2020
 • Kazumi Kumagai
 • Hiroko Hirakawa ;; October 2020 --

2019Apr-2020Mar

 • Kazumi Kumagai
 • Wing Sum Lo
 • SeongMuk? Gang
 • Sriranjan Rasakatla ;;October 2019 --
 • Azumi Ueno
 • Tomoyuki Ushida
 • Yuya Yamaguchi
 • Chihiro Yamamoto
 • Takahiro Ario
 • Hiroki Tamura
 • Yuji Meguro
 • Ken Endo
 • Yasuaki Nishi
 • Ryoya Fujiwara
 • Yu Matsumura
 • Sota Yokoyama
 • Sara Ozeki ;; May 2018 --
 • Daisuke Kawahara ;; November 2019 --
 • Tomohiro Shimazaki ;; November 2019 --
 • Kazuki Sekine ;; November 2019 --
 • Ryo Nakai ;; November 2019 --
 • Sawako Fujita ;; November 2019 --
 • Giulio Sandini ;; November 2019
 • Alberto Parmiggiani ;; January 2020
 • Valentýn Číhala ;; March 2020 --
 • Czaryn Diane Salazar Ompico ;;July 2018 -- May 2019

2018Apr-2019Mar

 • Masahiro Ikeda
 • Kazumi Kumagai
 • Wing Sum Lo
 • Shizuka Takahashi
 • Yuki Machino
 • Yuta Miura
 • Yukio Morooka
 • Azumi Ueno
 • Tomoyuki Ushida
 • Yuya Yamaguchi
 • Chihiro Yamamoto
 • Takahiro Ario
 • Yoshinori Gamo
 • Jinhyeok Sim
 • Hiroki Tamura
 • Yuji Meguro
 • Ken Endo ;; November 2018 --
 • Yasuaki Nishi ;; November 2018 --
 • Ryoya Fujiwara ;; November 2018 --
 • Yu Matsumura ;; November 2018 --
 • Sota Yokoyama ;; November 2018 --
 • Sufang Shi ;; December 2017 -- August 2018
 • Czaryn Diane Salazar Ompico ;;July 2018 -- May 2019
 • Hai Liang Liew ;;September 2018 -- January 2019

2017Apr-2018Mar

 • Kotaro Hayashi
 • Tadashi Asaoka
 • Masahiro Ikeda
 • Kazumi Kumagai
 • Kazuma Katoh
 • Takuma Niihara
 • Kinya Matayoshi
 • Natsumi Yamamoto
 • Takaki Yamamoto
 • Shizuka Takahashi
 • Yuki Machino
 • Yuta Miura
 • Yukio Morooka
 • Azumi Ueno
 • Tomoyuki Ushida
 • Kai Nishimura
 • Yuya Yamaguchi
 • Chihiro Yamamoto
 • Takahiro Ario ;; November 2017 --
 • Yoshinori Gamo ;; November 2017 --
 • Jin Hyeok Sim ;; November 2017 --
 • Hiroki Tamura ;; November 2017 --
 • Yuji Meguro ;; November 2017 --
 • Masayuki Komatsu
 • Kevin Yapri ;; October 2017 -- January 2018
 • Sufang Shi ;; December 2017 --

2016Apr-2017Mar

 • Kotaro Hayashi
 • Tadashi Asaoka
 • Masahiro Ikeda
 • Kazumi Kumagai
 • Shinya Iwadare
 • Shohei Ogata
 • Tetsuro Sato
 • Kazuma Katoh
 • Takuma Niihara
 • Kinya Matayoshi
 • Natsumi Yamamoto
 • Takaki Yamamoto ;;October 2016 --
 • Shizuka Takahashi
 • Yuto Tsuchiya
 • Yuki Machino
 • Yuta Miura
 • Yukio Morooka
 • Ngan Pham ;;August 2016 -- January 2017
 • Hirofumi Tsuruta ;;December 2016 --
 • Masayuki Komatsu ;;December 2016 --
 • Zhang Haoshuai ;;April (January) 2016 -- September 2016
 • Czaryn Diane Salazar Ompico ;;October 2016 -- December 2016
 • Megumi Miyashita ;;March 2016 -- October 2016

2015Apr-2016Mar

 • Kotaro Hayashi
 • Tadashi Asaoka
 • Masahiro Ikeda
 • Satoshi Nishiki
 • Tatsuya Ito
 • Kazumi Kumagai
 • Yuya Tsuneoka
 • Toma Morisawa
 • Shinya Iwadare
 • Shohei Ogata
 • Kazuma Katoh
 • Tetsuro Sato
 • Mashun Ito
 • Takuma Niihara
 • Kinya Matayoshi
 • Natsumi Yamamoto
 • Saori Otomo
 • Yuan Taiguang ;; April (March) 2015 -- September 2015
 • Fauza Karomatul Masyhuroh ;;October 2015 -- December 2015

2014Apr-2015Mar

 • Takatoshi Hondo
 • Tadashi Asaoka
 • Tomáš Kozák ;; April (March) 2014 -- September 2014
 • Akihiro Ichimura
 • Satoshi Nishiki
 • Shunsuke Suzuki
 • Toshihiro Kure
 • Tatsuya Ito
 • Kazumi Kumagai
 • Yuya Tsuneoka
 • Toma Morisawa
 • Shohei Ogata
 • Kazuma Katoh
 • Haruka Sakurai
 • Tetsuro Sato
 • Tomohiro Horiyama
 • Muhammad Syukri Bin Norhamshah ;; October 2014 -- December 2014

2013Apr-2014Mar

 • Takatoshi Hondo
 • Tadashi Asaoka
 • Javier Francisco Guerrero Rázuri ;;Aug.2013 -- Dec.2013
 • Minyu Pan
 • Shouhei Kumakura
 • Junpei Kuniyoshi
 • Yuya Yumoto
 • Akihiro Ichimura
 • Satoshi Nishiki
 • Shunsuke Suzuki
 • Toshihiro Kure
 • SeongMuk? Gang
 • Ryo Gomi
 • Yuya Tsuneoka
 • Naoki Doshida
 • Jeonghun Baek
 • Toma Morisawa

2012Apr-2013Mar

 • Takatoshi Hondo
 • Nobuko Yoshida
 • Masato Yuasa
 • Toshihiro Kure
 • Minyu Pan
 • Shouhei Kumakura
 • Junpei Kuniyoshi
 • Yuya Yumoto
 • Tadashi Asaoka
 • SeongMuk? Gang ;;from March 1st, 2013.
 • Achmad Faisal Dwiputro
 • Akihiro Ichimura
 • Satoshi Nishiki
 • Natsuko Sakanashi
 • Shunsuke Suzuki

2011Apr-2012Mar

 • Masaki Kawamura
 • Akitoshi Miyazawa
 • Yasuaki Yamabe
 • Takatoshi Hondo
 • Toshihiro Kure
 • Nobuko Yoshida
 • Masato Yuasa
 • Minyu Pan
 • Tadashi Asaoka
 • Yuta Kinase
 • Shouhei Kumakura
 • Junpei Kuniyoshi
 • Yuka Sakaino
 • Yuya Yumoto

2010Apr-2011Mar

 • Masaki Kawamura
 • Akitoshi Miyazawa
 • Yasuaki Yamabe
 • Takatoshi Hondo
 • Toshihiro Kure
 • Akira Mishio

2009Apr-2010Mar

 • Yutaka Sasaki
 • Haruto Tabata